Liderlik Türleri

Liderlik Nedir?

Liderlik, bulunduğu toplum içinde etkili bir güce sahip olan, var olan sistem ve düzen ile ilgili değişiklik yapıp fikirleri ve davranışlarıyla diğerlerini etkileyen kişilerin sahip olduğu bir özelliktir.

Konuşmaları ve davranışlarıyla insanları harekete geçirebilecek ve motive edebilecek kişilere lider diyoruz. Bu yönlendirme, harekete geçirme ve motive etme süreçlerine ise liderlik diyoruz.

İyi bir iletişim becerisine sahip olmak, insanları dinlemek, onları anlayıp sorularına cevaplayabilmek liderlikte çok önemlidir. İnsanlar, onları dinleyen, anlayan kişilere karşı güven sağlarlar. Liderlik insanlara model olma görevini üstlenir.

Liderler Hangi Özelliklere Sahiptir?

  • Özgüven içinde olmalı.
  • Karşısındakine güvenmeli.
  • İyi bir iletişim becerisine ve diksiyona sahip olmalı.
  • Yüksek empati yeteneği sağlamalı.
  • Dürüst ve adaletli olmalı.
  • Yeniliğe açık, sürekli gelişim göstermeli.
  • Görev paylaşımı ve güçlü takım arkadaşlığı kurabilmeli.
  • “Biz” bakış açısına sahip olmalı.
  • İleri görüşlü olmalı.
  • Risk alabilmeli.

Liderlik Türleri Nelerdir?

Etkileşimci Lider

Etkileşimci lider, rutin işlerin geliştirilmesine yönelik çalışan hem geçmişe hem de geleneklere bağlı bir lider tipidir. Etkileşimci lider, takipçileri motive etmek için yüksek performans gösterenlerin kişisel gereksinimlerini karşılamasına olanak sağlar.

Otoriter (Otokratik) Lider

Otoriter (otokratik) lider anlamı, “tüm yetkiyi ve gücü elinde bulunduran, emir veren” lider türü şeklindedir. Özellikle örf, adet ve geleneklerine bağlı olan geleneksel toplumlarda otoriter liderlere sık rastlanır. Otoriter (otokratik) lider örnekleri arasında Joseph Stalin, Adolf Hitler gibi tarihi figürler yer alır.

Karizmatik lider

Karizmatik lider, düşünceleri ve davranışlarıyla toplumda duygusal etkiler bırakan kişilerin yer aldığı liderlik türüdür. Karizmatik lider örnekleri arasında Atatürk, Weber, Hz. Muhammet gibi kişiler yer alır.

Etik Lider

Etik liderlik, değerlerine öncelik gösteren, amaçlarını da bu değerler çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedef alan liderlik türüdür. Etik bir lider hitap ettiği topluluğa bu değerlere yönelik kurallar koyar.

Demokratik (Katılımcı) Lider

Otoriter liderin tam tersidir. Demokratik lider, gücü ve yetkiyi diğerleriyle paylaşan, başkalarından da görüş almayı önemseyen liderlik türüdür. Demokratik lider örnekleri arasında en iyilerinden biri Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Hümanist (İlişki Odaklı) Lider

Hümanist lider, astlarını koruyan ve kimi durumlarda ödül-ceza sistemini kullanan liderlik türüdür. Hümanist liderler, “babacan lider” olarak da bilinirler. Kimi zaman astların görüşlerini de alırlar ancak son kararı kendileri verirler.

Tam Serbesti Tanıyan/Liberal (Laissez-Faire) Lider

Liberal lider, yetkilerini kendisi sahiplenmeyip astlarına bırakan liderlik türüdür. Liberal liderlerin olduğu toplumda bireyler özgür ve çözüm üreticidirler.

Kurum İçi Ağ Oluşturucu Lider

Diğer kişilerle dengeli bir ilişki kurmaya çalışan ve “biz” anlayışına göre hareket eden lider tipidir. “Ben” anlayışından uzaktır.

Bürokatik Lider

Hiyerarşik bir yapılanmadan görev alan, görevinin bir yönetmelik çerçevesinde belirlendiği liderlik tipidir. Daha çok memur zihniyetinde hareket eder.

Doğal Lider

Herhangi bir otorite tarafından seçilmeyen ancak grubun benimsediği lider tipidir. Resmi yetkileri yoktur. Yönlendirme gücü sahiptirler.

Social Share

Leave a comment